Activsan

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПИТЕЙНА ВОДА В КЛАДЕНЦИ,
РЕЗЕРВОАРИ И БАСЕЙНИ

99,9% eфективност за убиване
на бактерии и вируси

ЕДИН ПРОДУКТ
С ТРИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Дезинфекция
на питейна вода

Поддръжка
на плувни басейни

Висококачествена дезинфекция
на повърхностти

Незаменим помощник за дезинфекция на вода от 
Бактерии (включително Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), Вируси (включително HIV и HBV), водорасли и низши гъби

Дезинфекция на питейна вода

Препоръчителна разходна норма (бактерицидно действие) е 20 ml ACTIVSAN за вода за всеки кубичен метър вода. Необходимото количество биоцид се изчислява според обема вода (в m3), който ще се обработва, поставя се в по-голям съд и се разрежда с вода, след което се внася по повърхността на третираната вода. 

Съдържа: натриев хипохлорит
EUH 206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор)


Поддръжка на плувни басейни

Продуктът може да се използва като целогодишен микробиоциден препарат срещу водорасли за поддръжка на басейн. Преди употреба в новонапълнен басейн е необходимо да измерите и, ако се налага, да коригирате твърдостта на водата.
Начална доза: при първата дезинфекция дозирайте 160 мл ACTIVSAN за вода за всеки три кубически метра от обема на басейна.
Поддържаща доза: всяка седмица добавяйте 80 мл ACTIVSAN за вода на три кубически метра. Ако басейнът ви е външен, удвоете горните дозировки. При продължителни горещини и често използване на басейна, може да го дезинфекцирате дори по-често, на всеки 3 дни.
Ударна доза: при поява на водорасли или много големи горещини, използвайте 240 мл ACTIVSAN за вода за три кубически метра вода.

С добавяне на 160 мл препарат на 3 куб. м. вода ще повишите съдържанието на хлор във водата с около 2,5 мг/л. Хлорът бързо се разгражда и концентрацията му във водата се понижава. Затова за измерване на свободния хлор използвайте пакета за тестване. За безопасно къпане поддържайте нивото му на 0,3– 0,5 мг/л. 

Дезинфекция на повърхности

Activsan за водата може да се използва и като високакачествен дезинфектант за повърхности.
За целта се изготвя воден работен разтвор на ACTIVSAN за вода с концентрация 10%. Повърхностите се забърсват до пълното им намокряне с работен разтвор и трябва да останат мокри през цялото време на въздействие. Време на въздействие – 30 минути за бактерицидно и фунгицидно действие и 60 минути за вирусоцидно действие. След изтичане на времето на въздействие, повърхностите които влизат в контакт с храни се изплакват старателно с питейна вода. При третиране на големи повърхности, преди достъпа на хора, помещенията се проветряват до изчезване на специфичната миризма.

Внимание: Да не се третират метални (особено от мед, никел и кобалт) и повредени емайлирани повърхности, тъкани, кожа, дърво, каучук. 

СПОДЕЛИ СТРАНИЦАТА

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved